top of page
  • Skribentens bildKarin

Förlängning ramavtal med Göteborg Stad

Göteborg Stad har idag valt att utnyttja möjligheten i originalavtalen att förlänga båda våra samarbetsavtal med ytterligare minst 18 månader.


Surftech är fortsatt huvudleverantör för Pumparbeten i Göteborgs Stad.


Vi gläds åt vårt fortsatta samarbete.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page