top of page
  • Skribentens bildKarin

Ramavtal med Göteborgs Stad

Surftech har valts som en av sex leverantörer i två parallella upphandlingar gällande såväl arbeten på löpande räkning (<100 000 kr) som större projekt (>100 000 kr).


I rangordningen hamnade vi på första plats av samtliga leverantörer och är därmed förstaval för kommunens samtliga bolag och förvaltningar.


Tack för att ni valde oss som er leverantör!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page