top of page
PTA beläggning i närbild

PTA – BELÄGGNING OCH IMPREGNERING

​ Antalet skikt har ingen begränsning och metoden kan därför användas både vid reparationer (många skikt vid stora skador) och ytbeläggning som ett moment vid nytillverkning.


Den stora fördelen med PTA jämfört med konventionella svetsmetoder (MIG/ MAG, TIG, MMA med flera) är att energin kan styras mycket bättre. Detta medför att mindre grundmaterial behöver smältas för att få en fullgod svets vilket ger avsevärt mycket mindre uppblandning dvs renare svetsar. Även om temperaturen kan vara högre i smältan är den totala värmen in i godset betydligt lägre vilket ger en avsevärd minskning av formförändringar. Dessutom är PTA en kontinuerlig process vilket gör att uppvärmningen är jämnt fördelad och därmed ytterligare minskar rörelser i arbetsstycket.


Tack vare PTAns höga prestanda kan material som annars är svåra att svetsa beläggas med gott resultat. Att metoden därför oftast används för hårdbeläggningar (hard facing) är därför en logisk följd. Typiska applikationer är ventiler, munstycken och liknande.


Trenden på senare tid vid renoveringar är dock att detaljer och material som tidigare applicerades med termisk sprutning mer och mer ersätts av PTA. Då handlar det om uppbyggnad av material med vanligt kolstål eller rostfritt/syrafast stål som läggs på arteget material. En typisk reparation är ett lagersäte eller ett tätningsläge som havererat. Vid denna typ av reparationer kan vi med fördel renovera detaljen med ett ädlare material för att lokalt höja prestandan till exempel att ett tätningsläge på en axel av kolstål beläggs med rostfritt material för att inte bara erhålla rätt geometri utan även bättre stå emot omgivningen.


Mobil Bearbetning.se och Surftech senaste teknikutveckling är plasmaimpregnering. Metoden bygger på att ett keramiskt material (tex Wolframkarbid) appliceras på ytan med efterföljande insmältning med PTAn som värmekälla. Det keramiska materialet blandas då med den smälta metallen och bildar en MMC (Metal Matrix Composite) på ytan. Denna MMC är inte ett skikt som kan spricka och lossna utan blir integrerad i själva detaljen.


Att använda PTA som värmekälla ger mycket små formförändringar och förhållandevis jämn yta. Detaljer kan därför tillverkas enligt originalritning och efter plasmaimpregnering av ej toleranssatta slitytor fortfarande ha rätt geometri. Typiska applikationer är linhjul, skrapor, knivar och liknande som utsätts för stort slitage.

Renovering Brons

VÅRT MÅL: BÄTTRE ÄN NYTT - BILLIGARE OCH SNABBARE

Under många år har vi byggt upp gedigen erfarenhet inom petrokemi, värmeverk, VA, biogas, ”Heavy liftning” med mera. Surftech och Mobil Bearbetning.se kan du anlita för såväl kortare uppdrag som större projekt där vi åtar oss att vara projektledare, BAS-P/ BAS-U och svetsansvarig (IWS).


I vår kompletta mekaniska verkstad jobbar ett kompetent team med bland annat tekniker, svetsare och mekaniker, alla med lång erfarenhet. På så sätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar för olika haverier, alla dagar i veckan, året runt.

Kontakta Robert för mer information:  031-742 09 81 eller robert@surftech.se

Surftech mobil fräsning av pressbalk
bottom of page